PF 2008

Ešte v nás doznievajú chvíle vianočnej pohody a s vinšami a predsavzatiami vstupujeme no nového roka. Aj my sa pripájame a želáme nášmu knižnému trhu, aby po znížení dane z pridanej hodnoty prišli aj ďalšie systémové kroky na podporu čítania, kníhkupcom prajeme pestrý vydavateľský sortiment, aby potešili čo najviac čítaniachtivých zákazníkov a čitateľom, aby si vždy našli knižku, čo, poteší ich knihomoľské srdce.

 A čo zaželať spisovateľom a ilustrátorom? Najmä dobré nápady, lebo práve oni donesením rukopisu do vydavateľstva začínajú ten čarovný proces na konci ktorého vyjde z kníhviazačskej dielne kniha. Prajeme im viac kníhkupeckej priazne, záujem čitateľov a kritiky, ale aj kolegiálnej  a spoločenskej žičlivosti.

 Prajeme tiež všetkým, aby vytrvali v svojich predsavzatiach, a nedali sa prevalcovať mašinériou pracovných povinností, úloh a termínov. Aj my sa budeme zo všetkých síl usilovať pripraviť taký informačný servis, ktorý bude spoľahlivým kompasom na knižnom trhu, a možno práve niektorá z kníh prispeje k tomu, aby novoročné sľuby neostali len sľubmi.

Nijaké akokoľvek ušľachtilé a premyslené plány sa však nedajú uskutočniť bez zdravia. Takže veľa zdravia, veľa priazne Šťasteny, veľa porozumenia, veľa pracovnej aj rodinnej pohody, veľa krásnych kníh a radosti z nich všetkým svojim čitateľom praje a za doterajšiu priazeň ďakuje

redakcia