PF 2011

Začiatok každého roka je obdobím dávania si predsavzatí a prianí všetkého najlepšieho. My by sme chceli predovšetkým poďakovať všetkým našim čitateľom, spolupracovníkom a najmä vydavateľom, ktorí nám poskytujú knižky, aby sme mohli milovníkom kníh sprostredkovať čo najviac informácií. Chceli by sme sa osobitne poďakovať aj pánovi Vladimírovi Dudášovi, ktorého spoločnosť dlhých pätnásť rokov zabezpečovala sadzbu, zalomenie a tlač nášho dvojtýždenníka. A nielen to. ,,Pán profesor“, ako ho všetci oslovujeme, často prečítal aj korektúry, opravil chyby, ktoré nám ,,ušli“, ako skúsený vydavateľský pracovník nešetril dobrými radami. Naše vzťahy dávno prerástli z pracovných na priateľské.

Tento rok je pre našu redakciu trochu iný. Nielenže nás tlačia v inej tlačiarni, ale v máji uplynie aj 20 rokov od vydania nultého čísla Knižnej revue. Aj to nás inšpirovalo pripraviť anketu s osobnosťami našej literatúry, aby sa zamysleli, ako sa za týchto dvadsať rokov zmenil literárny život, ako sa menia umelecké hodnoty. Keďže nikto z redakcie neuznáva novoročné predsavzatia aj preto, že v periodiku trocha inak plynie čas, budeme sa usilovať napĺňať s našimi čitateľmi a spolupracovníkmi svoje dlhodobé ciele. Prinášať čím skôr a čím lepšie texty o čo najširšom spektre knižiek.

Prajeme všetkým knihomilom a ich tvorcom v tomto roku veľa dobrých knižných titulov a veľa radostí tak pri ich vydávaní, ako aj čítaní.