Pišťanek a Vilikovský na Balkáne

Knižná revue pravidelne informuje o nových prekladoch diel slovenských spisovateľov, ktoré vychádzajú v zahraničných vydavateľstvách s podporou Literárneho informačného centra, Komisie SLOLIA.

 

Najnovšie pribudli na zahraničných knižných pultoch napríklad romány Rivers of Babylon Petra Pišťanka vo vydavateľstve Dobar naslov v Belehrade (www.dobarnaslov.co.rs) v preklade Vjerky Hrubik. Prvý diel tohto kultového ponovembrového románu si tak po anglickom, českom a tureckom vydaní môžu prečítať čitatelia aj v srbčine.

V macedónčine vo vydavateľstve Makavej v Skopje (www.makavej.com.mk) vyšiel po maďarskom a srbskom vydaní Posledný kôň Pompejí Pavla Vilikovského v preklade Zvonka Taneského.

Román Pavla Rankova Stalo sa prvého septembra (alebo inokedy) zaujal maďarskú prekladateľku Tűnde Mészáros a na slovensko-maďarský trh ju uviedlo vydavateľstvo Kalligram (www.kalligram.com).

http://www.topky.sk/cl/10003/1289252/Pistanek-a-Vilikovsky-na-Balkane