Koniec minulého roka, bohatý na vydavateľské počiny Matice slovenskej v Srbsku, priniesol aj nový, svieži titul editorky a poetky Viery Benkovej – antológiu Plášť bohyne…, ktorá je výberom z básnickej tvorby slovenských a  dolnozemských autoriek. Zostavovateľka do nej zaradila tvorbu dvadsiatich troch poetiek žijúcich v štyroch rôznych krajinách (Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Srbsko) a pokúsila sa o porovnávací pohľad na ich dielo. Ku každej spisovateľke pripojila aj jej stručný profil. Nájdeme tu texty od Lýdie Vadkerti-Gavorníkovej až po básne najmladšej dolnozemskej poetky Miroslavy Dudkovej. Antológiu ilustrovala jubilujúca akademická maliarka z Nadlaku Mária Štefanková. Kniha vyšla s finančnou podporou Úradu pre zahraničných Slovákov a vlády Vojvodiny vo vydavateľstve Matice slovenskej v Srbsku v edícii Matičné súzvuky.