Verše poľského prekliateho básnika Rafała Wojaczeka (1945 – 1971) vychádzali v českom samizdate časopisecky. Teraz na ne nadväzuje knižný výber nazvaný Který nebyl. Pre ostravské vydavateľstvo Protimluv ho zostavil Norbert Holub – jeden z trinástich prekladateľov knihy. Okrem neho sa na nej prekladateľsky podieľajú V. Fischerová, J. A. Pitínský, V. Burian, R. Malý či M. Zelinský. S poéziou legendárneho Poliaka už slovenských čitateľov zoznámil Radovan Brenkus vlastnými prekladmi, ktoré vyšli v zbierke Listy mŕtvemu. Wojaczek nedokončil štúdium filológie, bol závislý od alkoholu, trpel fóbiami a depresiami, hospitalizovali ho na psychiatrii, rozviedol sa, zvolil samovraždu. Publikoval dve zbierky citovo vypätej, provokatívnej, kontroverznej poézie, no aj bohatej obraznosti, rôznorodých tém a motívov. Nájdeme v nej i postavu Wojaczeka, ktorú si autor vymyslel ako médium vlastnej terapie v onej dezintegrácii a úzkosti smrti, vzdorujúc ťarche bytia. Rafał Wojaczek žil, umieral a písal len v priesečníku života, smrti a písania. „Je zábradlí / ale nejsou schody / Je já / ale já nejsem,“ odkazoval. Bol tu. Jeho skvelá poézia to môže kedykoľvek dosvedčiť.