Pocta Ladislavovi Novomeskému v Paríži

Vo výstavnej sieni komplexu ateliérov v centre Paríža, v ktorom tvoria umelci z celého sveta Cité Internationale des Arts, bola sprístupnená výstava Hommage au poète Ladislav Novomeský (Pocta básnikovi Ladislavovi Novomeskému).

Autormi výtvarných artefaktov sú akademickí maliari Ivica Krošláková, Juraj Čutek a Pavol Rusko. Výstavu pripravilo Literárne informačné centrumSpolok výtvarníkov Slovenska v spolupráci s Veľvyslanectvom SR v Paríži a  Slovenským inštitútom v Paríži v rámci osláv storočnice slovenského básnika Laca Novomeského (1904 – 1976), zaradenej do kalendára výročí UNESCO.

Výstava Pocta básnikovi Ladislavovi Novomeskému v Paríži je prístupná od 1. do 11. júna 2005 súbežne s retrospektívnou výstavou slovenských výtvarných umelcov, ktorí v ostatných desiatich rokoch tvorili v slovenskom ateliéri v Cité Internationale des Arts v Paríži.

Súčasťou parížskych osláv básnikovej storočnice bol 9. júna aj slávnostný večer v Dome Európy v Paríži, kde Veľvyslanectvo SR spolu so Slovenským inštitútom  pripravilo  prezentáciu slovenskej kultúry. Odzneli tu francúzske preklady z poézie  Ladislava Novomeského v podaní francúzskej herečky Sabeline Amaury, hudobný program bratov Szatmáryovcov.  Výstavu fotografií Petra Župníka otvorila veľvyslankyňa  SR  M. Krasnohorská.

(suba)