Ivan Rumanský (1944 – 1990) bol nielen výnimočným človekom, ale aj vynikajúcim maliarom, kresliarom a grafikom. Jeho život a dielo spracovala v publikácii Ivan Rumanský (Vydavateľstvo Matice slovenskej) dvojica autorov: Slavomíra Očenášová-Štrbová, spisovateľka a literárna historička, a akademický maliar Ľudovít Hološka. Spoluautorka monografie už pred časom vyjadrila úctu jeho bratovi, akademickému maliarovi Igorovi Rumanskému (1946 – 2006), v monografiách Igor Rumanský (2009) a Svetlá Igora Rumanského (2009), vydaných tiež Vydavateľstvom Matice slovenskej, ale aj spoluprácou na dokumentárnom filme či rozhlasovom pásme o jeho živote a diele.

Obrazová monografia venovaná akademickému maliarovi Ivanovi Rumanskému pozostáva z dvoch častí. K prvej časti, ktorá je zameraná na  analýzu jeho diela, napísal komentár Ľudovít Hološka. Ten poznal Ivana Rumanského ako človeka i maliara a bez obáv možno povedať, že má zmapovanú jeho rozsiahlu umeleckú tvorbu. Druhá, obšírnejšia časť, za ktorou stojí Očenášová-Štrbová, je akýmsi jeho ľudským portrétom. Na základe rôznych textov o  výstavách, článkov a  bulletinov k  výstavám, svedectiev jeho súrodencov, priateľov a  kolegov zachytáva autorka v  chronologickom slede maliarovo pokojné a šťastné detstvo vo vľúdnom prostredí, jeho dotyky s výtvarným umením, študentské roky, silné puto medzi súrodencami, nešťastnú lásku i  tmavé obdobia poznačené psychickou chorobou, ktorá sa odzrkadlila i na charaktere jeho tvorby. V závere publikácie nájdeme aj rozhovor Očenášovej-Štrbovej s Michalom Rumanským a architektom Jánom Revajom, týkajúci sa galérie Rumanský Art Centre v Liptovskom Mikuláši. Revaja, ktorý navrhol interiér galérie, takisto viazalo k bratom puto – pod vedením Igora Rumanského študoval. Galéria s  výberom z  ich tvorby bola pre verejnosť otvorená v roku 2010. Až do 26.  októbra tohto roku v  nej bude prebiehať výstava z cyklu Učitelia bra­tov Rumanských s  názvom Zolo Palugyay – Výber z tvorby.

Publikácia Slavomíry Očenášovej-Štrbovej a  Ľudovíta Hološku je nielen citlivým priblížením tvorby a  života umelca s  veľkým srdcom, ale i prínosným dielom, ktoré nám ako jediné o  ňom podáva ucelenejší obraz.