Pocta Pavlovi Dobšinskému

 

V Literárnom informačnom centre práve vyšla publikácia Pamodaj šťastia, rozprávka s podtitulom Pocta Pavlovi Dobšinskému. Pripomína velikána našej literatúry, jeho usilovnosť pri spracúvaní folklóru a autorskú skromnosť. Reprezentačný zborník vychádza k 180. výročiu narodenia Pavla Dobšinského a k 150. výročiu vydania Slovenských povestí. Zostavil ho Ondrej Sliacky a sú doň zaradené eseje, básne a vyznania.

Ide jednak o príspevky, ktoré už boli publikované – spomeňme najmä M. Rúfusa, V. Mináča, A. Melicherčíka, či spracovania Dobšinského v úprave P. Glocka, Ľ. Feldeka. Priamo pre potreby publikácie bola napísaná esej Dany Podrackej (Ako sa stať človekom), báseň Štefana Moravčíka (Pocta Dobšinskému) a Ondreja Sliackeho (Živá a mŕtva voda).

 

Zborník sa končí básňou Igora Válka:

 

           

Pamodaj šťastia, Pavol,

medzi perlami,

za hrami ktorých

uniesol

si všetkými horami,

aby ten nádych

ozaj dychom bol

a sny ostali s/nami.

Anna Blahová