Pocta Proglasu

Na 1150. výročie príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu upriamilo pozornosť Literárne informačné centrum vydaním dvoch knižiek a jednej bibliofílie s ilustráciami Miloša Koptáka venovaných prvej básni napísanej v staroslovienčine. Kultúrne posolstvo Konštantínovho Proglasu pre dnešných čitateľov sa pokúsili vyjadriť súčasní autori svojimi básnickými interpretáciami. Práve o tom, čím je pre nich Proglas, a čo pokladajú za jeho najdôležitejší odkaz pre dnešok, prišli porozprávať a prečítať ukážky zo svojich básní na tému slova a písma v stredu 3. júla do bratislavskej Letnej čitárne U červeného raka Daniel PASTIRČÁK, Anna ONDREJKOVÁ, Daniel HEVIER, Rudolf JUROLEK, Erik ONDREJIČKA a Ján ZAMBOR. Podujatie moderovala poetka a autorka jednej z interpretácií Dana PODRACKÁ, piesne v staroslovienčine spievala Júlia URDOVÁ v sprievode čelistky Kataríny KOZELKOVEJ.

 

Daniel Hevier
Daniel Hevier

Rudolf Jurolek
Rudolf Jurolek

Anna Ondrejková
Anna Ondrejková

Ján Zambor
Ján Zambor

Publikum
Takýto výhľad mali
učinkujúci na publikum

Podpisy
Podpisy

Vďační poslucháči
Poslucháči

Básnici na striedačke
Poeti na striedačke

 

 Zvukový záznam podujatia

 Krátke videá