Celý tento rok sa v kultúrnej verejnosti ne­sie v duchu jubilea: 1150. výročia príchodu vierozvestov na naše územie. Sviatok sv. Cy­rila a Metoda bol 5. júla a v súvislosti s ním pripravilo Literárne informačné centrum 3. júla v Letnej čitárni U červeného raka v Bratislave podujatie Pocta Proglasu. Išlo o ďalšiu zo série prezentácií knihy Proglas – Preklady a básnické interpretácie (LIC). Večer moderovala Dana Podracká a vystú­pili spisovatelia, ktorí sa na knihe tvorivo podieľali a svojím umeleckým videním pre­tlmočili našu veľbáseň do súčasnosti: Daniel Pastirčák, Anna Ondrejková, Daniel Hevier, Rudolf Jurolek (na foto P. Procházku s D. Pod­rackou), Erik Ondrejička, Ján Zambor.