Pocta severu

Málo známy svet severu nájdu návštevníci Slovenského národného múzea v Bratislave na výstave fotografií Rudolfa Schustera. Na slávnostnom otvorení výstavy V zajatí severu (28. 1. 2009) sa v múzeu zišli za účasti predsedu vlády Róberta Fica a ďalších významných hostí, priateľov i priaznivcov všetci tí, čo boli zvedaví, aké ,,prekvapenie“ im tentoraz autor pripravil. Na fotografiách mohli prítomní vidieť nezvyčajné pohľady R. Schustera na krajinu, prírodu i charakteristické zvláštnosti z Islandu, Severného pólu i Churchillské ľadové medvede. S výstavou úzko korešpondovala i prezentácia novej Schusterovej rozsiahlej knihy fotografií Farby Islandu, ktorá opäť rozšírila nemalý počet autorových publikácií. K fotografiám sa o. i. vyslovovali aj takí znalci fotografie, ako Karol Kállay a Tibor Huszár. Ocenili najmä Schusterov cit pre objektív, netradičný výber tém, húževnatosť a schopnosť vidieť svetlo i rozdávať krásu.

-lč-