Pod modrými Beskydami

Pri príležitosti Dňa Ústavy Ukrajiny slávnostne predstavili na Generálnom konzuláte Ukrajiny v Prešove (27. júna) antológiu poézie a prózy ukrajinských spisovateľov na Slovensku Pod modrými Beskydami (Pid synimy Beskydamy), ktorá vyšla v užhorodskom vydavateľstve Zakarpattia vďaka podpore Zakarpatskej oblastnej štátnej administrácie v Užhorode. Na prezentácii sa zúčastnili okrem viacerých autorov aj hostia zo Zakarpatskej Ukrajiny a kultúrna verejnosť Prešova. V Ukrajine dosiaľ vyšli dve antológie z tvorby ukrajinských spisovateľov žijúcich na Slovensku – roku 1960 Lastovička z Prešovského kraja (Lastivka z Prjašivščyny) a roku 1989 Karpatské očarenie (Karpatska zamana). Súčasná antológia na 560 stranách predstavuje diela 30 básnikov a 25 prozaikov. Pre zostavovateľov bola hlavným kritériom pri výbere diel umelecká kvalita. Predslov Literárne snaženie Duchnovičovho kraja v XX. storočí napísal Dmytro Fedaka a píše v ňom: „Bohatý ľudový rozprávkový epos, legendy a povesti, skutočné príbehy, príslovia, porekadlá, hádanky, prirovnania, ale taktiež bohatstvo piesní, obyčaje a obrady historického Zakarpatska, ktoré poznamenal aj istý vplyv susedných národov, predovšetkým Slovákov, Poliakov, Maďarov, nezvratne svedčia o ukrajinských koreňoch, neoddeliteľných  pokrvných putách s ukrajinským národom na druhej strane Karpát.“

Ivan Jackanin