Nadácia Roberta Boscha v spolupráci s berlínskym Literárnym kolokviom hľadá autorov s osobitým pohľadom na veci, ktorí zhromažďujú informácie z prvej ruky a chcú navštíviť autentické miesta. Kto by rád objavil strednú a východnú Európu, kto plánuje napísať niečo o týchto krajinách a uverejniť to, alebo túži vyraziť východným smerom na prieskumnú cestu, môže sa uchádzať o finančnú podporu.

 

Publikované práce by mali osloviť čo najširšie vrstvy čitateľov, podnietiť diskusie a vzbudiť širší záujem a pochopenie pre dianie v krajinách strednej a východnej Európy. Vypisovatelia privítajú prozaické či esejistické diela, fotografické publikácie so sprievodným slovom, ale aj iné formy, napríklad filmové alebo rozhlasové scenáre. Uchádzač – autor prózy či iného diela – má mať v NSR, Rakúsku alebo vo Švajčiarsku kontakt, t. j. osobu, vydavateľstvo, rozhlasovú stanicu, ktorý by mal záujem uverejniť zaslané príspevky. Podmienky a bližšie informácie nájdu záujemcovia na internetovej adrese www.bosch-stiftung.de/grenzgaenger alebo www.lcb.de/grenzgaenger. Prihlásiť sa treba do 31. októbra 2007.