Poeta laureatus Ioannes Bocatius

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach pripravila od 29. do 30. septembra v budove Historickej radnice celoslovenskú konferenciu Poeta laureatus Ioannes Bocatius

organizovaná je venovaná životu a dielu významnej historickej osobnosti Jánovi Bocatiovi – básnikovi, richtárovi, pedagógovi, diplomatovi a knihovníkovi pri príležitosti 440. výročia narodenia a 410. výročia jeho príchodu do Košíc.

-r-