Druhá polovica októbra už tradične patrí obľúbenému festivalu poézie, filmov a  hudby Ars Poetica. Tento rok sa konal od 18. do 21. októbra. V úvode podujatia boli slávnostne odovzdané ceny 4. ročníka literárnej súťaže Básne 2012, ktorú vyhlasuje občianske združenie literarnyklub.sk v  spolupráci so spoločnosťou Asseco solutions. Zo 169 autorov porota v zložení Peter Šulej, Michal Habaj a Michal Rehúš vybrala desiatich finalistov. Ich texty sú publikované v spoločnom zborníku Básne 2012. Absolútnou víťazkou sa stala Mirka Ábelová za cyklus básní Niečo originálne. To, že nie je na literárnej scéne nováčikom (má na konte už samostatnú básnickú zbierku), bolo vidno aj na jej vystúpení, ktoré – v dobrom zmysle slova – provokovalo priamosťou poetického výrazu a odhaľovaním nie príliš lichotivých skutočností.

V  hlavnom programe festivalu predstavilo svoje básne počas troch večerov 22 autorov z  trinástich krajín. Poetické večery moderoval riaditeľ festivalu Martin Solotruk (na foto Petra Procházku) a  básne zahraničných autorov v  slovenskom preklade bravúrne predniesli herci Lucia Hurajová a  Marek Majeský. Slovensko v  prvý deň zastupoval Michal Rehúš, ktorý si okrem textov zo zbierky Program dekomunikácie získal publikum básňou Predseda, venovanou Gustávovi Murínovi. Rehúš v  sebe nezaprel experimentátora a dokázal, že aj text zložený zo samých popisiek k fotografiám má v sebe potenciál vypovedať všetko potrebné. V piatok vystúpila poetka Mária Ferenčuhová a v sobotu Zuzana Husárová a Ľubomír Panák.