Poetický kruh priateľov

Z tvorivého pobytu v Grazi prišiel do Bratislavy na prezentáciu pripravovanej antológie slovenskej poézie jej editor Guillaume Métayer ako náš sused.

Už počas prezentácie bol ako doma, medzi priateľmi, s ktorými sa zoznámil prostredníctvom ich poézie, ale aj osobne. Tentoraz v jeho priateľskom kruhu sedeli slovenské poetky a básnici Mária Ferenčuhová, Nóra Ružičková, Michal Habaj, Agda Bavi Pain, Ivan Štrpka a zostavovatelia antológie Katarína Kucbelová a Peter Šulej. S G. Métayerom prišli aj prekladateľka poézie Silvia Majerská a rakúsky spisovateľ, básnik a textár, spoluvydavateľ legendárneho časopisu manuskripte Andreas Unterweger, ktorý preložil do nemčiny jeho básne.

Poetické francúzsko-slovensko-rakúske popoludnie 18. júla v priestore Knihy LIC moderovala dvojjazyčne riaditeľka LIC Miroslava Vallová. Andreas Unterweger predstavil okrem svojej básnickej tvorby aj časopis manuskripte a ponúkol našim autorom, že rád uverejní ich básne v nemeckom preklade v niektorom čísle. Na publikovanie nevyberajú texty podľa tém či jazykovej proveniencie, ale len podľa umeleckej kvality.