Poézia Laca Novomeského odznie v Budapešti i v Nadlaku

V rámci prebiehajúcich Dní slovenskej kultúry v Maďarskej republike odznie umelecké pásmo o živote a diele Laca Novomeského. Vlaňajšia storočnica Laca Novomeského, zaradená do kalendára UNESCO, podnietila vrátiť sa k tvorbe tohto slovenského básnika, esejistu a politika, rodáka z Budapešti. I preto Literárne informačné centrum zaradilo umelecké pásmo Z Nedele a iných dní Laca Novomeského do programu Dní slovenskej kultúry v Maďarskej republike.

Program odznie na pôde Slovenského gymnázia v Budapešti dňa 4. októbra 2005, jeho scenáristom je literárny kritik Radoslav Matejov, verše interpretujú herci Jozef  Šimonovič a Vanda Tureková.  Študentskému publiku zároveň predstaví Dejiny slovenskej literatúry III (literatúra druhej polovice 20. storočia) ich hlavný autor a zostavovateľ Viliam Marčok.

Umelecké pásmo Z Nedele a iných dní ďalej putuje ako misia Slovákom žijúcim v Maďarsku v Békešskej Čabe a Slovenskom Komlóši (5. októbra) a v rumunskom Nadlaku (6. októbra).

            (suba)

  • Poézia Laca Novomeského odznie v Budapešti i v Nadlaku - 0