Poézia Miroslava Válka v Olomouci

 

  

Milan Chalmovský
(ako M. Válek)
a Slávka Daubnerová
(ako Jitterboogie)

V dňoch 6. – 10. 3. 2007 sa konal v Olomouci 13. ročník Literárneho festivalu v rámci projektu Olomouc, mesto knihy.

Cieľom festivalu je zapojiť do kultúrneho diania celé mesto. Literárny festival bol súčasťou 22. ročníka knižného veľtrhu Libri s ústredným mottom: „Každý deň s knihou.“ Sprievodným programom boli tradičné stretnutia českých a zahraničných literárnych osobností s čitateľskou verejnosťou.

Literárne informačné centrum prispelo do širokého spektra festivalovej ponuky uvedením pôvodného lyrizovaného pásma z tvorby Miroslava Válka Videl som tancovať Jitterboogie. Javisková forma prezentácie sa konala v stredu 7. marca 2007 o 19.00 hod. v čajovni Té & Café Kratochvíle. Večer otvoril doc. PhDr. Lubomír Machala, CSc., z Katedry bohemistiky Filozofickej fakulty Univerzity Palackého. Autorka scenára Dana Podracká v úvodnom slove predstavila život a dielo Miroslava Válka. V komornom duete sa predstavili slovenskí herci Slávka Daubnerová(ako Jitterboogie) a Milan Chalmovský (ako M. Válek). Početnú časť publika tvorili študenti slovakistiky, ktorí sa zaujímali o jednu z najvýraznejších osobností modernej slovenskej poézie, básnika, ktorý opustil schematizmus a svojou poetikou otvoril nové cesty modernej lyriky. Napriek kontroverznosti Válkovej osobnosti jeho poézia neprestáva inšpirovať mladú generáciu nielen doma, ale aj v zahraničí.

Zo Slovenska sa na literárnom festivale zúčastnili aj spisovatelia Karol D. Horváth a Silvester Lavrík. Besedovali o literatúre v Literárnej kaviarni pavilónu E Výstaviska Flóra Olomouc. Na podvečernom soirée vystúpil Milan Lasica.

Súčasťou podujatia bola aj Kniha Libri 2007. Prvú cenu získala Cesta Karla IV. do Francie od Františka Šmahela.

Inovácia niekdajšieho chápania marca ako mesiaca knihy by bola hodná nasledovania aj v niektorom zo slovenských miest ako jedna z foriem uskutočňovania živej kultúry obohacujúcej nielen autorov, ale najmä čitateľov.

(dp)

Foto: Marián Semaník