Turistov tentoraz na Spišskom hrade čakalo
prekvapenie. Odmenou za namáhavý výstup
im nebol len nádherný výhľad, ale aj básne
v podaní ich autorov.
Poézia v knižnici a v kníhkupectve, poézia v mestskom parku, poézia
v kaviarni, poézia na univerzite... To všetko tu už bolo. No počúvali alebo
čítali ste už niekedy básne v hradnej kuchyni, v lapidáriu či v historickej
spálni?
Básnik pod cibuľami, poetka vo vani
Azda málokto by odpovedal kladne, rozhodne by to však boli turisti v soft -
shellových vetrovkách a trekingovej obuvi, ktorí sa koncom uplynulého
mesiaca vybrali na prehliadku Spišského hradu. Keď totiž vstúpili do
historickej kuchyne, pod sušiacimi sa cibuľami uvideli škótskeho básnika
a profesora poézie Davida Kinlocha, ako číta zo svojej zbierky Some Women.
Prekvapení sa presunuli do spálne, kde sa za kľakadlom pred slnečnými
lúčmi ukrývala poetka Dana Podracká a podmanivo recitovala verše zo
svojej knihy básní Kubus. Situácia sa nezmenila ani po vstupe do lapidária
– tu zas v starobylej vani Mária Ferenčuhová prednášala vlastné básne
z práve vydanej zbierky Imunita. A keď si už prekvapený turista myslel,
že na čerstvom vzduchu nevšedný zážitok rozdýcha a zaje ho, napríklad,
obloženým chlebíkom, uvidel v okne do nádvoria sedieť írsko-prešovského
básnika Jamesa Sutherlanda-Smitha, recitujúceho z nového cyklu The
River and the Black Cat.
O asymetrii v literatúre aj v živote
Surreálny nápad sa podarilo zrealizovať literárnemu vedcovi, básnikovi
a prekladateľovi Jánovi Gavurovi a členom občianskeho združenia a vydava-
teľstva FACE. Zámerom v poradí druhého ročníka podujatia Poetry Quartet
bolo predstaviť básnikov a poetky v odlišných polohách a na trochu iných
miestach, ako sú čitatelia zvyknutí. S tým súvisí aj prvá časť minifestivalu,
ktorá sa deň predtým uskutočnila v historických priestoroch Rákocziho
paláca v Prešove, kde sídli Krajské múzeum. Tu sa autori a autorky pred-
stavili v pozícii mysliteľov a diskutérov. Hostia však neodpovedali iba na
dobre známe otázky o zdrojoch umeleckej inšpirácie či procesu tvorby.
Museli sa hlbšie zamyslieť a moderátorovi Jánovi Gavurovi odpovedať
napríklad na to, ako chápu pojem asymetrie v literatúre i živote, alebo na
otázku autorskej zodpovednosti vo vlastnej tvorbe.
Nový preklad Fosseho
V poradí Dana Podracká, Mária Ferenčuhová, James Sutherland-Smith a Da-
vid Kinloch postupne klesala miera abstrakcie, metafyzickosti, rozhodne
však nie výpovednej hodnoty odpovedí. Aj to divákom umožnilo sledovať
odlišný spôsob uvažovania jednotlivých autorov, ktorý sa do veľkej miery
pretavuje do ich písania.
Spriazneným podujatím Poetry Quartetu bolo večerné čítanie v levoč-
skej galérii, na ktorom vydavateľ Peter Milčák predstavil preklad výberu
z esejí jedného z najvýznamnejších súčasných nórskych dramatikov Jona
Fosseho. Ten pripravila autorova manželka a dvorná prekladateľka do
slovenčiny Anna Fosse. Z oboch dní podujatia Poetry Quartet je pripravený
videozáznam (spolu s fotografi ami ho nájdete na stránke www.vertigoca-
sopis.com) – ak ste teda nestihli prísť osobne, budete sa môcť na vlastné
oči presvedčiť, že poézii to okrem kaviarenských a knižničných priestorov
pristane aj na hrade.