Poézia na scéne

Organizátori septembrového Medzinárodného festivalu Ars poetica 2007 a októbrového Medzinárodného literárneho festivalu Jána Smreka 2007 si nemuseli objednať letiskové plochy ako usporiadatelia hudobných fetivalov Hodokvas či Pohoda. Slovo si potrpí na komornejšie prostredie, aj keď taký Jevtušenko zapĺňal štadióny… Poézia nie je masovou zábavou a práve tieto podujatia si kladú za cieľ ukázať jej rozmanitosť a krásu. Ars poetica skombinovala prednášky, básnicke čítania s koncertmi a premietaním filmov v Bratislave, festival Jána Smreka je čisto literárny a ,,vyváža” poéziu a zahraničných básnikov aj do Trnavy, Modry a Pezinka. Festivalové predstavenia umožňujú publiku aj autorom vnímať rozmanitosť básnického videnia sveta, ale tiež vytvárajú priestor na komunikáciu a vzájomné spoznávanie básnikov s básnikmi, básnikov s čitateľmi, básnikov so Slovenskom. V rámci festivalu Jána Smreka sa pri príležitosti 175. výročia narodenia nórskeho nositeľa Nobelovej ceny za literatúru (1903) Björnstjerna Björnsona uskutoční odborný seminár aj prezentácia knižného vydania prekladu jeho románu Arne, viacerých polemických článkov a výber veršov. Tento zástanca práv malých národov v minulosti u nás pobudol a ku Slovensku mal osobitne vrúcny vzťah. To, či po týchto festivaloch pribudne len fanúšikov poézie, alebo aj milovníkov a obdivovateľov Slovenska z radov zahraničných literátov, záleží len na nás.