Organizátor Senického kultúrneho leta 2013 Občianske združenie Element pripravil na júl a august celý rad podujatí. Literatúra v lete prechodne sídli na streche City Café, kam každý druhý štvrtok pozýva na literárny večer. Ten prvý 11. júla otvorili básnik, publicista a prekladateľ Marián Hatala, speváčka Viera Šusteková, hudobník Peter Kavický a Michal Krištof svojimi fotografiami. Hatala začal básňami nonsensu, pridal úryvky z publikovaných článkov, básne z novej zbierky Ľúbostnato, pokračoval prekladmi z poézie… Poézia, hudba, spev a fotografie vyústili v podujatie, na ktoré sa v Senici bude spomínať.