V komornej atmosfére kníhkupectva U Bandiho 4. februára privítali medzi čitateľov Poému o Cyrilovi a Metodovi (RUAH). Presnejšie: sme privítali, pretože všetci prítomní sme z knižky čítali úryvok, čo bol vlastne akt prezentácie. Okrem toho však autorka Gabriela Spustová Izakovičová rozprávala o tvorbe knihy, ktorú venovala 1150. výročiu príchodu vierozvestov na Veľkú Moravu, o pokore pred oboma osobnosťami dejín. Tvorivým vzorom je pre ňu Milan Rúfus a do poézie vkladá to najlepšie zo seba. Večer uviedol čítaním jej poémy ďalší hosť Daniel Pastirčák. Upozornil, že duchovná tvorba je často pasívna, lebo má určenú hlavnú tému, no ak chce dnes niekoho osloviť, musí byť modernou výzvou. Pokračoval recitáciou vlastnej poézie.