Na literárnom večere v Goetheho inštitúte Bratislava (26.  apríla) predstavila slovenská poetka Mila Haugová svojho nemeckého kolegu Hansa Thilla. Predniesla svoje preklady jeho básní, autor ich čítal v nemčine, a v spoločnom dialógu priblížili jeho básnickú a prekladateľskú tvorbu (vydal viacero prekladov francúzskej poézie) a  najmä jeho kultúrne a  literárne aktivity. V  Edenkobene Hans Thill pravidelne organizuje prekladateľské dielne Poézia susedov, básnici prekladajú básnikov. Do tamojšieho Domu umelcov pozýva prekladateľov z viacerých krajín naraz, ktorí sa venujú prekladu jednej básne. Poéziu heidelberského autora počuli prítomní v slovenskom preklade prvýkrát.