Viaceré vedecké knižnice predstavovali v Univerzitnej knižnici v Bratislave (28. marca) svoje najnovšie publikácie z dejín knižnej kultúry. Slovenská národná knižnica (Klenoty knižnej kultúry, zborník Kniha, bibliografiu Citara Sanctorum, Biografický lexikón Slovenska IV., portréty osobností Rodom a srdcom z Oravy), ŠVK Banská Bystrica (Významné osobnosti v dejinách Banskej Bystrice, Význam osobností pre mestá a regióny), ŠVK Prešov (Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska II.). Edičnými novinkami bratislavskej UK sú zborník Studia Bibliographica Posoniensia a monografia Michaely Sibylovej Knižnica Rudolfa I. Pálf iho (1719 – 1768).