V poradí štvrtú knihu Antona Blahu Rád vám protirečím (Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov) uviedla medzi čitateľov vodou z Dunaja, Nitry a Kysuce autorova manželka 28. júna. Medzi hosťami, samozrejme, nechýbali Kysučania, spev v podaní Filipa Tůmu a žičlivé slová. Dojímavá bola báseň venovaná autorov i od starého priateľa Karola Kapellera, odľahčený tón malo vystúpenie Juraja Slezáčka aj moderátorky Nory Beňačkovej. Autor literatúry faktu a  básni k Jozef Leikert o Blahových esejach povedal, že „napísal zamyslenia nad tým, čo je mnohým z nás často ľahostajné. Pokojným tónom, bez nadnesených slov, bez kriku, ale o to nástojčivejšie poukazoval na neduhy spoločnosti, ale upozorňoval aj na pekné veci, ktoré stoja za povšimnutie“.