Už v apríli, keď sme slávnostne odovzdávali ceny našej jubilujúcej a najstaršej ankety o knihách na Slovensku Kniha roka, sme si intenzívnejšie uvedomili aj jubileum samej Knižnej revue. Vznikla v máji 1991 vďaka Alexandrovi Halvoníkovi; je vo svojom 21. ročníku a má teda 20 rokov, to je vhodný okamih darovať jej novú, modernejšiu tvár. No a dnes môžeme napísať: 26. číslo Knižnej revue, ktoré práve držíte v rukách, je posledné v danom grafickom spracovaní a vo formáte A3. V roku 2012 vás čaká, dúfame, čitateľsky vľúdnejší formát A4 a farebná obálka. Spolu s grafickým dizajnom sme prirodzene zmenili aj obsahovú koncepciu, aby radenie informácií bolo prehľadnejšie, aby sa ľahšie a lepšie prispôsobovalo dynamike knižného života. No a popri tom, alebo nad tým, posúvame aj celkovú ideu nášho dvojtýždenníka: cieľom zostávajú informácie o nových knihách, ale s väčším dôrazom na kultivovanie ich čítania. Množstvo akcií a časopisov popularizuje čítanie u detí a mládeže, na dospelých akoby sa v tejto veci pozabudlo, akoby im stačilo knihy iba predávať... Preto chceme ukázať, že čítanie je zážitok, ktorého intenzita sa nedá celkom kúpiť, ale dá sa pestovať prijímaním nových duševných podnetov, aj cez naše recenzie, eseje, aktuality, naše nové rubriky a nepochybne rozhovory. Hneď v prvom čísle si preto budete môcť prečítať rozhovor s veľkým inšpirátorom čítania Dadom Nagyom. V kontexte Vianoc sa to dá vyjadriť aj takto: darček od nás príde 11. januára v podobe prvého čísla. Popri všetkých zmenách aj jedna pozitívna nezmena: cena časopisu ostáva.
Milí vydavatelia a kníhkupci, spisovatelia, prekladatelia a redaktori, naši prispievatelia, ďakujeme vám za spoluprácu v odchádzajúcom roku, želáme vám a našim čitateľom príjemné vianočné sviatky a v tom prichádzajúcom roku veľa zdravia, osobných a pracovných úspechov! No a dobré čítanie...