Poľsko, Česko a Slovensko v Poznámkach pod čiarou

Druhým podujatím prebiehajúcej série Poznámok pod čiarou bolo predstavenie témy 2. svetovej vojny v literatúre. 

"Jakie społeczeństwo taka literatura" bol názov diskusie, ktorá sa konala v utorok 22. októbra v predajni Knihy LIC. Lenka Macsaliová, literárna vedkyňa, kritička a redaktorka časopisu Knižná revue sa rozprávala s bohemistkou a publicistkou  Agnieszkou Slowikowskou. Vo svojom výskume sa Slowikowska venovala vývoju témy 2. svetovej vojny v českej literatúre, avšak na diskusii ho porovnávala aj s poľskou, o ktorej kontexte sa ako Poľka učila na škole, a slovenskou, keďže v Bratislave dlhodobo žije. Na konkrétnych príkladoch spomenula napríklad vývoj emblematickej postavy Nemca či nemeckého vojaka - od jednorozmerného zloducha bez kúska citu, cez ambivaltnenú postavu, až po to, že takáto postava vystupuje ako kladný hlavný hrdina príbehu. Hosťka vďaka tejto trojdomosti mala možnosť počas diskusie porovnať aj prístupy k literárnovednému výskumu v jednotlivých krajinách, rozdiely v spoločenskej situácii, ktorá na literárnu tvorbu vplýva, či hovoriť o odlišnostiach literárnohistorického štúdia v Poľsku a na Slovensku.

Podujatia Poznámy pod čiarou vznikli ako platforma pre mladých literárnych profesionálov, aby mali možnosť svoje poznatky, výskum či skúsenosti prezentovať aj na verejnosti. Spolu s Literárnym informačným centrom ich organizuje Ústav slovenskej literaúry SAV. Tretie podujatie v jesennej časti sa volá Poznámky pod čiarou 2: Na hraniciach a za hranicami a literárny vedec a publicista Matej Masaryk počas neho priblíži publiku svoj výskum periférnej literatúry a zážitky z lektorátu v Užhorode. Diskusia sa koná 29. októbra 2019 o 17:00 v predajni Knihy LIC na Námestí SNP 12 v Bratislave. 

  • Poľsko, Česko a Slovensko v Poznámkach pod čiarou - 0
  • Poľsko, Česko a Slovensko v Poznámkach pod čiarou - 1
  • Poľsko, Česko a Slovensko v Poznámkach pod čiarou - 2
  • Poľsko, Česko a Slovensko v Poznámkach pod čiarou - 3
  • Poľsko, Česko a Slovensko v Poznámkach pod čiarou - 4