Polstoročie so slovenskou literatúrou

Rozhovor s českým slovakistom Emilom Charousom prináša magazín Slovákov v ČR Slovenské dotyky (8/2004).

Emil Charous (76-ročný) je znalcom a propagátorom slovenskej literatúry, prekladateľom a redaktorom.

Na otázku Vladimíra Skalského - Aké význam má česká literatúra pre slovenskú a slovenská pre českú odpovedá:

"Heslovite: sú si tak blízke - jazykovo aj územným susedstvom, pritom sú tak odlišné svojím duchom, dostredivé aj odstredivé, a najmä natoľko príbuzné, že kolobeh hodnôt medzi nimi trvá stáročia, niekedy sa prejaví s intenzitou až eruptívnou, inokedy je skrytý pod povrchom až k nepoznateľnosti, potom znovu ožije, podľa potrieb a okolností. Súhrnne by som povedal, že v tejto dvojici jedna literatúra potrebuje druhú a pramálo záleží na tom, či sa načas otočia k sebe chrbtom. Tých otočiek tu už bolo... a vždy sa potom znovu našli."

V ďalších odpovediach spomína napríklad na osobné stretnutia s Vladom Bednárom, Vincentom Šikulom, Milom Urbanom, Jánom Johanidesom, hovorí o svojich vydavateľských plánoch...

(suba)