Tlačiareň KOMPRINT bola založená pred 23 rokmi. Spočiatku išlo o malú ofsetovú tlačiareň, no postupne sa rozrástla a v súčasnosti ponúka široké portfólio svojich služieb v duchu motta „Tlač všetkého druhu“. Vo vydavateľskej činnosti sa orientuje predovšetkým na začínajúcich autorov. Spoločnosť nám predstavil jej konateľ Matej Smrek.

Spoločnosť založili v roku 1990 traja spoločníci, no v súčasnosti som už jediným z nich, ktorý stál pred 23 rokmi pri jej zrode. Sme teda tlačiareň s dlhoročnou tradíciou. Samozrejme, v začiatkoch sme dávali hlavný dôraz na tlačiarenskú výrobu. Za celú dobu pôsobenia sme vytlačili a vydali mnoho diel a tlačovín (knihy v mäkkej a tvrdej väzbe, brožúry, letáky, vizitky, bulletiny, plagáty a pod.). Tlačíme tromi technológiami – ofsetovou tlačou, sieťotlačou a digitálnou tlačou.

Pokiaľ ide o vydavateľskú činnosť, snažíme sa poskytovať komplexné služby, t. j. vydávať a zároveň tlačiť knihy začínajúcim autorom, ktorí by pre veľké vydavateľstvá možno neboli zaujímaví. Našou poslednou vydanou knihou je zbierka básní od Jána Koštu Hľadanie slov. Knihu ilustrovala Daniela Révayová Lichardusová. Vyšla tesne pred Vianocami 2012. V tom istom roku sme vydali aj veľmi zaujímavú knihu Čaro starej Novej doby od Ľubomíra Mikulaya. Autor v nej zozbieral svoje spomienky a mnoho faktov o Bratislave a hlavne jej štvrti Novej dobe. Môžem povedať, že na túto knihu máme veľmi dobré ohlasy od predajcov aj čitateľov.

Z dávnejšie vydaných publikácií som obzvlášť hrdý na knihu Rómske piesne a múdre slová od Jána Berkyho Mrenicu st. a Aniny Botošovej. Ja osobne som bol zaviesť časť nákladu do rómskej osady Lomnička (pri Podolínci) a videl som v miestnej škole na vlastné oči, že táto kniha má veľký význam a všetci sa z nej veľmi tešia. Vytlačená je na recyklovanom papieri, doplnená úžasnými perokresbami rómskeho autora Ivana Berkyho Dušíka a notovými záznamami známeho, dnes už, bohužiaľ, nežijúceho husľového virtuóza. Vľavo sú texty písané v rómčine a na pravej strane preložené do slovenčiny. Múdre rómske slová alebo úslovia čitateľovi prezradia veľa o duši a živote Róma. Táto kniha nielenže má presného adresáta, ale úspešne sa predáva a je stále vyhľadávaná. A čo plánujeme vydať v najbližšom období? Pripravujeme sériu kníh o írečitých slovenských dedinkách a obciach v našich krásnych slovenských horách. Taktiež vyjde pokračovanie knihy o Rómoch doplnené o zaujímavé informácie, dodnes nikde nepublikované. No a napokon ilustrovanú knihu slovenských rozprávok a prózu aj poéziu nových autorov.