Vydavateľstvo Fama Art vzniklo na sklonku minulého roka na základe skúseností, že ak je kniha pre vydavateľa len tovarom, má najmä začínajúci autor pomerne malé šance na to, aby sa ho ujalo väčšie vydavateľstvo. Edičné zámery Fama Art nám predstavil jeden z jeho zakladateľov Ján Petrík.

Našou ambíciou je v prvom rade pomáhať pri vydávaní mladej slovenskej poézie a prózy, a to aj napriek všeobecne známej skutočnosti, že maličkých vydavateľstiev, ktoré sa o to snažili pred nami, už bolo neúrekom. Kým nám budú stačiť sily, aj my by sme radi dopomohli viacerým zaujímavým titulom vstúpiť do širšieho literárneho kontextu.

Tento zámer sme v trojici (Ján Petrík, Tomáš Repčiak a Martin Horbal) začali napĺňať, keď sme prvým štyrom autorom vytvorili všetky základné podmienky na to, aby si svoje rukopisy mohli vydať vlastným nákladom. K čitateľom sa tak dostali dve zbierky poézie a dva prozaické tituly. Júlia Čurillová sa prihlásila druhou básnickou zbierkou Kľúče od neba, v ktorej témy spolužitia muža a ženy rozširuje o motívy rodiska či rodiny, no nevyhýba sa ani dotykom s vierou. Druhá kniha poézie Daniely Dubivskej Žena v cudzom brlohu dáva nazrieť do vnútorného sveta autorky, tvoreného rozbúreným morom citov, uvedomením si protikladov detstva a staroby, ale aj túžbou po slobode. Román Sudeťáčka od Márie Hajičkovej prináša príbeh mladých manželov z prelomu 50. a 60. rokov minulého storočia, do ktorého zasiahne industrializácia. Štefan Šimko u nás debutoval zbierkou poviedok Pasenie mamutov. V nej s pozorovateľským odstupom popisuje kazovosť charakterov a bezcieľnosť bytia svojich postáv. Recenziu na knihu nájdete na strane 5.

Hovoriť o konkrétnych tohtoročných knihách je v čase rozbehu vydavateľstva, ktoré chce viac pomáhať, ako inkasovať, ešte ťažké. Oslovili sme autorov, ktorí nás zaujali svojou tvorbou. Zoznam definitívne dohodnutých titulov zatiaľ síce nemáme, no rozhodne by sme radi v knižnej podobe predstavili scenáristu, textára, humoristu a predovšetkým básnika Tomáša Repčiaka. Do elektronickej podoby by sme chceli dostať knižky, ktoré sme vydali vlani, pribudnúť by k nim mali tiež tituly nedávno mladej poézie a prózy, ku ktorým sa už dnes čitateľ nedostane. Najintenzívnejšie však budeme pracovať na tom, aby sme pre myšlienku pomôcť mladým literátom získali ľudí, ktorí by ju podporili aj investične.

Fama je grécka bohyňa dobrej správy. Parafrázujúc známe príslovie o božej pomoci podporenej vlastným úsilím veríme, že sa nám tých naozaj dobrých správ podarí do našej literatúry priniesť čo najviac.