Ponitrie Valentína Beniaka

9. ročník celoslovenskej súťaže v prednese slovenskej poézie Ponitrie Valentína Beniaka

Posledný fašiangový víkend (9. a 10. februára) sa v Chynoranoch, rodisku Valentína Beniaka, uskutočnil 9. ročník celoslovenskej súťaže v prednese slovenskej poézie Ponitrie Valentína Beniaka. Úroveň festivalu zabezpečujú krajské predkolá v dvoch kategóriách pre mládež a v kategórii dospelých. Na poslednom ročníku sa predstavilo 31 súťažiacich, prevažne dievčat a mladých dám (28 + 3), s poéziou overených autorov - V. Beniak, M. Rúfus, J. Ondruš, M. Válek, Z. Solivajsová, L. Vadkerti-Gavorníková, ale aj nekonvenčne hravými básňami V. Klimáčka, J. Urbana či D. Heviera. Priebeh festivalu dopĺňal bohatý sprievodný program - vernisáž malieb a grafík hornonitrianskej výtvarníčky Márie Nemčekovej-Chmeliarovej, benefičná výstava Suchá krása Márie Kovalíkovej, Košické inšpirácie mladých výtvarníčok Andrei Adamčíkovej a Zuzany Hegyesyová, výstava dobových historických fotografií Chynorian a muzikál Sen o ruži divadelného súboru Rafael z Bošian.
           IX. Slovenský festival poézie Ponitrie Valentína Beniaka svojím priebehom a návštevnosťou potvrdil, že má v slovenskom literárnom živote svoje opodstatnenie a po Hviezdoslavovom Kubíne zostáva najprestížnejšou recitátorskou súťažou. Festivalu Ponitrie Valentína Beniaka sa zúčastnili aj zástupcovia LIC PhDr. Vladimír Petrík, CSc., a Mgr. Norbert Gašaj.