Ponuka štipendií pre doktorandov

UNESCO – KEIZO OBUCHI RESEARCH FELLOWSHIPS PROGRAMME

Slovenská komisia pre UNESCO Ministerstva zahraničných vecí SR ponúka štipendium pre doktorandov UNESCO – Keizo Obuchi Research Fellowships Programme.  Program je určený pre postgraduálnych študentov a výskumných pracovníkov do 40 rokov. Hlavnými témami výskumu sú:

  1. životné prostredie (s osobitným dôrazom na vodu),
  2. dialóg medzi kultúrami,
  3. informačné a komunikačné technológie,
  4. mierové riešenie sporov.

Cieľom programu je podporiť formou štipendií 20 mladých vedcov z rozvojových a transformujúcich sa krajín. SR môže predložiť dve kandidatúry. Výber zabezpečí Slovenská komisia UNESCO, podklady budú následne zaslané do sídla UNESCO v Paríži. 

Svoje žiadosti zasielajte do 7. decembra 2007 na adresu: Ministerstvo zahraničných vecí SR, Slovenská komisia pre UNESCO, Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava.

Bližšie informácie nájdete na internetovej stránke www.unesco.sk

(dz)