Poradca stavebníka pri výstavbe rodinného domu

Cesta k naplneniu sna o vlastnom domčeku presne podľa svojich predstáv sa neraz stáva nekonečnou prekážkovou dráhou so zradnými priepasťami a bývaním vo svojom v nekonečne. Často za to môže aj neznalosť stavebníka. Pomôcť mu môže publikácia Poradca stavebníka pri výstavbe rodinného domu, ktorá poskytuje základnú orientáciu, návody a postupy pri príprave, zabezpečovaní a preberaní stavebných prác. Informácie sú stručne a jasne formulované, logicky a graficky prehľadne usporiadané. Autori Branislava Budkeová a Vojtech Klímek upozorňujú, na čo si treba dávať pozor, čomu venovať zvýšenú pozornosť. Užitočné sú presné návody a postupy pri preberaní jednotlivých stavebných prác, administratívne postupy, ktoré predchádzajú vydaniu územného rozhodnutia a stavebného povolenia na uskutočnenie výstavby rodinného domu, ako aj informácie o tom, čo treba ku kolaudácii domu a k jeho správnemu a bezproblémovému užívaniu. Publikácia má 10 kapitol: Postavenie stavebníka v procese výstavby rodinného domu, Rozhodujúce aspekty prípravy výstavby rodinného domu, Posúdenie kvality prác, Zásady pre posúdenie kvality vybraných stavebných prác, Preberanie dielčích stavebných prác, Preberanie dokončeného stavebného diela, Kolaudačné konanie, Užívanie a údržba stavby, záručné lehoty, osvedčenia o zhode a certifikáty, záručné listy a Vzory tlačív.

Publikácia Igora Trávnika Ako úspešne získať stavebnú zákazku je určená stavebným podnikateľom, ktorí chcú rozšíriť okruh svojich klientov, hľadajú nové spôsoby prezentácie firmy a rezervy v marketingu, či spôsob ako získať, rozvinúť, alebo si udržať účinnú konkurenčnú výhodu. Je vynikajúcou pomôckou aj pre stavbyvedúcich a začínajúcich podnikateľov v tomto sektore, ale pomôcť môže aj laikovi, ktorý hľadá dodávateľa a napríklad vyhodnocuje viacero cenových ponúk.