O desiatich finalistoch literárnej ceny Anasoft litera a jej víťazovi bude v šiestom ročníku rozhodovať porota v nasledovnom zložení: René Bílik, literárny vedec, Ján Gavura, básnik, literárny vedec a prekladateľ, Mila Haugová, poetka a prekladateľka, Juraj Kušnierik, redaktor, publicista a moderátor, Ján Štrasser, básnik, publicista a prekladateľ. Literárna cena Anasoft litera sa udeľuje za slovenskú pôvodnú prózu vydanú v uplynulom roku. Laureát získava honorár vo výške 10 tisíc eur. Generálnym partnerom projektu je spoločnosť Anasoft. Finalisti literárnej ceny budú známi 6. apríla. Slávnostné vyhlásenie šiesteho laureáta bude 22. septembra. Nominované sú automaticky všetky pôvodné prozaické diela, ktoré vyšli na Slovensku, napísané v slovenskom jazyku, v prvom vydaní. Defi nitívny zoznam kníh bude uverejnený na stránke www.anasoftlitera.com 31. marca. Anasoft litera fest sa uskutoční od 25. do 28. mája. Viac informácií o porote a projekte literárnej ceny Anasoft litera nájdete na www.anasoftlitera.com