Portréty intelektuálov

Štefan Luby, predseda Slovenskej akadémie vied, predstavil (28. októbra 2004) v akademickom libresse kníhkupectva Veda pokračovanie svojho vlaňajšieho úspešného literárneho debutu Moji intelektuáli II (Veda 2004).

Autor ako dlhoročný skúsený vedec a manažér vedy sa v knižke zamyslel nad životnou cestou niektorých svojich učiteľov, kolegov, priateľov i známych. V galérii portrétov predstavil čitateľom 23 intelektuálov (z toho štyri ženy), priblížil mnohým neznámy svet vedy, načrtol príbehy vedcov, ktorí, nehľadiac na vlastný prospech, posúvali hranice nášho poznania. Životopisné črty, neraz podfarbené jemným humorom, upozorňujú často na to, čo si mnohí nevšimnú.

Štefan Luby, vynikajúci pozorovateľ, analytik a syntetik sa usiloval zaznamenávať spomienky skôr, kým upadnú do zabudnutia. Zameriava sa v nich predovšetkým na to, čo sa nedostáva do oficiálnych životopisov a predstavuje vedcov aj ďalších intelektuálov ako ,,ľudské bytosti“, s ich rozmanitými názormi, postojmi, úspechmi i ťažkosťami. Okrem slovenských intelektuálov (Štefan Bárta, Magdaléna Blahušiaková, Daniela Ježová, Ľudovít Kneppo, Marián Kováčik, Štefan Luby st., Eva Majková, Štefan Markuš, László Miklós, Viliam Novák, Vojtech Rušin, Alexander Ruttkay, Alexander Sommer) nájdeme v knihe portréty úspešných ľudí zo zahraničia s osobitným vzťahom k Slovensku (Eugene Andrew  Cernan, Ladislav Emanuel Roth), predstaviteľov zahraničných vedeckých korporácií (Peter Gruss, Ulrich Heinzmann, Masaki Yamamoto), ako aj vedcov z Maďarska  (E. Sylvester Vizi, Norbert Kroó), z Čiech (Helena Illnerová), dva skupinové portréty (Elektrotechnický ústav SAV a prezidenti Nadácie Alexandra von Humboldta).

Moji intelektuáli sú, ako konštatoval autor na prezentácii ,,napospol zaujímaví a írečití ľudia. Bolo by totiž chybou myslieť si, že írečití sme iba  my Slováci. Ukázalo sa, že írečitý môže byť aj Maďar, Nemec alebo Japonec. Som im vďačný, že mi skrížili cestu.“ Predtým, než vykročila kniha na svoju cestu za čitateľom, „pokrstili“ ju vskutku netradične – tekutým dusíkom.

 Lýdia Čelková