POSOLSTVO

My, králi čitateľov zo všetkých kútov našej milovanej vlasti, sme sa

v roku Pána 2009 zišli v prvom slobodnom kráľovskom meste Trnava.

Rokovali sme o veľmi dôležitých témach, ktoré sa týkajú každého z nás. Výsledky snemovania prinášame ako posolstvo pre dnešnú mládež, čitateľov i nečitateľov, tvorcov kníh, knihovníkov, vydavateľov.

Prvou dilemou bolo: Prežije kniha aj ďalšie storočie?

Na základe živých debát sme prišli k nasledujúcim záverom: Kniha prežije, pretože je pre každého človeka dôležitá. Prináša posolstvá jednej generácie tej nasledujúcej – posolstvá o tom, ako ľudia žili, čo ich zaujímalo, po čom túžili, aký bol ich svet. V súčasnosti stojíme pred otázkou, či tlačené knihy neprevalcuje internet. Nazdávame sa, že sa mu to nepodarí. Internet je veľmi strohý, vecný, chýbajú v ňom emócie. Naproti tomu kniha odomyká v človeku jeho vlastnú fantáziu, jeho túžby, ideály.

Kniha je niečo krásne!

Druhou oblasťou, ktorou sme sa na sneme zaoberali, bola odpoveď na otázku: Prečo vlastne čítame?

My, králi detských čitateľov vieme, prečo čítame. Viete to aj vy?

Pre nás je čítanie životná nutnosť, radosť, inšpirácia, vzdelávanie, povzbudenie.

Pri čítaní si človek vytvára vlastné obrazy postáv, miest a deja. Stáva sa tak vlastne spoluautorom príbehu. Čítaním kníh zaháňame nudu, čítanie nám pomáha zabudnúť na chorobu, bolesť, starosti. Knihy sú verní priatelia, ktorých nikdy nenakazíme, počítač však môže dostať vírus. Preto vydávame svedectvo, že bez kníh by sme všetci boli stratení.

Posledné posolstvo nás, Kráľov, je určené spisovateľom a vydavateľom. Na sneme sme sa mali dohodnúť, aké knihy by nás zaujímali. Verte nám, v tomto bode sme tiež prišli k dohode. Zaujíma nás každá kniha, ktorá vie upútať a spĺňa všetky naše očakávanie. Teda všetko to, o čom sme snemovali v prvých dvoch témach. Najviac však chceme čítať knihy z nášho detského sveta. Milí spisovatelia, ilustrátori a vydavatelia, pomôžte nám svojimi knihami orientovať sa v dnešnej spletitej súčasnosti. Ukážte nám, čo je dobré a o čo je hodno bojovať.

V Trnave 17. júna 2009

Králi detských čitateľov Slovenska a spisovateľ Ján Navrátil