Potulky životom

Kniha Karola Kállaya  Potulky životom je jeho životopisným príbehom. Čitateľ rýchlo zistí, že Karol Kállay sa vie zasmiať aj sám na sebe, vie si priznať chyby a zavše aj váhavosť a strach z vlastného rozhodnutia. Cesta, ktorou sa ako človek a umelec uberal, nebola vždy rovná a priamočiara. Napriek tomu, že precestoval takmer celý svet, nezabúda zdôrazniť, že nadovšetko má rád rodné Slovensko. Kniha je doplnená fotografiami z archívu autora. Prezentácia sa uskutočnila 9. marca v bratislavskej výstavnej sieni Soga.