POVIEDKA 2008 DATALOCK

Koloman Kertész Bagala vyhlasuje 12. ročník literárnej súťaže POVIEDKA 2008 DATALOCK. Predsedom poroty je Peter Darovec, členmi poroty sú Igor Hochel, Jaroslav Šrank, Oliver Bakoš, Svetlana Žuchová a Balla. Hlavným sponzorom je spoločnosť Datalock. Prvá cena je honorovaná sumou 20.000 Sk, druhá cena 10.000 Sk a tretia cena 5.000 Sk. Porota udelí ešte sedem prémií po 1.000 Sk. Všetky ocenené práce budú publikované v zborníku POVIEDKA 2008 a autori dostanú od vyhlasovateľa ponuku na publikovanie samostatnej prozaickej knihy.

Príspevky sa prijímajú poštou od 4. apríla 2008 do 30. júna 2008. Slávnostné vyhlásenie výsledkov bude 25. augusta 2008 a odovzdávanie cien s krstom knihy Poviedka 2008 sa uskutoční 13. októbra 2008.Na súťaži sa môže zúčastniť autor s poviedkou napísanou v slovenskom jazyku v rozsahu maximálne 15 normostrán. Nepodpísaný príspevok sa zasiela v 3 kópiách. Autor svoje meno, adresu a telefónne číslo napíše na tlačivo prihlášky a priloží v zalepenej obálke k súťažnému príspevku.

Príspevky musia byť zaslané najneskôr 30. júna 2008 (rozhoduje dátum na pečiatke) na poštovú adresu:

POVIEDKA 2008

P. O. BOX 99/ LCA

810 00 Bratislava 1

Prihláška a všeobecné podmienky sú na internetovej adrese:

www.POVIEDKA.sk

Infolinka: +421 2 5441 5366; E-mail: info@poviedka.sk