OZ literarnyklub.sk zverejnil výsledky autorských súťaží. Porota súťaže POVIEDKA 2011 Asseco solutions (V. Kostelanský – minuloročný víťaz, J. Palaščák) s  predsedníčkou Monikou Kompaníkovou vybrala  spomedzi 146  príspevkov 7  prémiových poviedok, ktoré sú honorované sumou 100 €. Za tretie miesto si Ján Birčák odniesol 200 €, druhé miesto získal Ján Štubner a k tomu sumu 300 €. Prvé miesto (500 €) získala Soňa Uríková za poviedku S prvou hviezdou. Tretiemu ročníku literárnej súťaže BÁSNE 2011 Asseco solutions predsedal básnik Ján Buzássy. S  porotou v  zložení J. Milčák a M. Andričík zo 152 príspevkov udelili 9 prémiových cien honorovaných sumou 100 €. Hlavnú cenu honorovanú sumou 300  € získala Lýdia Džundová s  básňou Všetky moje ženy. Slávnostné odovzdávanie cien Básne 2011 Asseco solutions prebehne v rámci Literárnych štvrtkov v kultúrnom centre Dunaj 5. apríla o 18.00 a Poviedka 2011 Asseco solutions presne týždeň na to 12. apríla o 18.00, pričom pri tejto príležitosti budú vydané zborníky Poviedka 2011 a Básne 2011.