Poviedka v Artotéke

      V Galérii Artotéka na Kapucínskej ulici v Bratislave dvadsať známych slovenských poviedkarov 13. februára takmer päť hodín čítalo zväčša vlastné poviedkové texty a pripravilo tak publiku jedinečný poslucháčsky zážitok. Podujatie Svetový deň poviedky 2006 vzniklo z iniciatívy Slovenského centra PEN, organizátorsky sa na ňom podieľalo Literárne informačné centrum a Mestská knižnica v Bratislave, a keďže to bolo v predvečer sviatku zamilovaných, do programu sa dostali aj poviedky o láske. Výraznejšie valentínske motívy boli prítomné v mnohých poviedkach. Čítanie odštartoval A. Hykisch (ako predseda Slovenského PEN centra celú akciu aj uviedol) a v úvodnom bloku čítali ďalší členovia PEN E. Farkašová, A. Rainer a M. Bátorová. Čítať vlastné poviedky prišli i D. Dušek, D. Mitana, P. Rankov, M. Zimková, M. Kopcsay,  D. Fulmeková, L. Dobrovoda, B. Hochel, V. Jablonický a niektorí začínajúci poviedkari. M. Kompaníková si vybrala ruského klasika L. Andrejeva, P. Vilikovský všetkých prekvapil (všetkých možno nie rovnako milo) tým, že sa rozhodol pre pôvabnú poviedku o fínskom námorníkovi z knihy českého básnika Jana Skácela 11. bíly kůň a mladá prozaička Katarína Vulgan zasa zdrsnila prevažne humorne-lyrickú atmosféru večera poviedkou Charlesa Bukowského. Večer zavŕšil svojou poviedkou J. Šebesta, ktorý ako riaditeľ Mestskej knižnice mal veľký organizačný podiel na úspechu celého večera. A uvoľnenú, salónnu podobu tomuto poviedkovému soaré vtlačil klavír Ota Kořínka (Dado Nagy zároveň prečítal kúsok z jeho prózy o Beethovenovi). Kořínkove rectaimové, šansónové i klasické klavírne melódie dotvorili toto úspešné a do budúcnosti inšpiratívne podujatie.

-ab-