Pozastavenie pri ľudskosti

Novinárka Gaba Belanová už vo svojich reportážach prejavovala okrem schopnosti plasticky vykresliť postavy a prostredie aj veľkú mieru empatie. Vedela sa vcítiť do problémov ľudí, ktorých navštívila, podchytiť ich nárečové prvky či vystihnúť zvláštnosti povahy alebo rečového prejavu. Svoje dlhoročné novinárske skúsenosti, ale najmä svoj empatický prístup k ľuďom pretavila do literárnej podoby v knižke Mara Kakara. Ako sa na prezentácii v bratislavskom Klube spisovateľov (8. decembra) priznala, jej debut sa zrodil najmä vďaka blízkym príbuzným, ktorí ju nabádali, aby napísala knižku. Keďže strýko je dlhoročný vydavateľ, vie, ako vymáhať rukopisy od autorov. Dokonca rukopis Mary Kakary prišiel do vydavateľstva Belimex v predstihu. Premiérovému publiku prečítala ukážky z nej Anna GALLOVÁ. Knižku uviedol medzi čitateľov Bystrík ŠIKULA, ktorý vo svojom príhovore vyzdvihol najmä jej hlbokú ľudskosť a láskavý humor. K jeho žičlivým slovám sa pridala aj spisovateľka a redaktorka Viera ŠVENKOVÁ, podľa nej táto knižka poskytuje príjemné pozastavenie v dnešnom uponáhľanom svete, keď si znova môžeme uvedomiť pravé hodnoty. Veľa čitateľov a úspechov prišla zaželať knižke aj autorke jej bývalá novinárska kolegyňa Gabika ROTHMAYEROVÁ.

–báb–