Poznáme mená autoriek a autorov vybraných pre rezidencie na Islande a v Nórsku

Literárny rezidenčný program EPIC RESIDENCIES zverejnil výsledky otvorenej výzvy pre autorov a autorky literatúry zo Slovenska.

 

Program Literárne rezidencie Košice, The Gunnar Gunnarsson Institute (Skriðuklaustur, Island) a Tou Scene (Stavanger, Nórsko) vyhlásili otvorenú výzvu na 4-týždňové rezidenčné pobyty v Nórsku a na Islande v júni 2022 v rámci ich spoločného projektu EPIC
RESIDENCIES. Do otvorenej výzvy sa prihlásilo 52 autorov a autoriek zo Slovenska so svojimi literárnymi projektmi.

Medzinárodná komisia vybrala štyri projekty pre rezidencie na Islande a štyri projekty pre rezidencie v Nórsku. Vybrané autorky a autor pre literárne rezidencie v islandskom The
Institute of Gunnar Gunnarsson
sú (v abecednom poradí) Anna Grusková, Eva Luka, Jakub Juhás a Jana Micenková. Vybrané autorky a autor pre literárne rezidencie v nórskom Tou Scene sú (v abecednom poradí) Eva Lavríková, Kristína Janačková, Kristína Karabová, Michal Tallo.

Dohromady boli vybrané dva prekladové projekty (Lavríková, Karabová), dva projekty pôvodnej poézie (Luka, Janačková), dva projekty pôvodnej prózy (Micenková, Tallo) a dva literárne projekty s prvkami eseje a umeleckého výskumu (Juhás, Grusková).

Medzinárodná komisia v rozhodovaní o vybraných projektoch brala do úvahy literárnu kvalitu predloženého rezidenčného projektu, podporu rôznorodých hlasov v literatúre a odôvodnenie vybraného miesta rezidencie.

Prihlášky hodnotili:

Členky a členovia medzinárodnej komisie: Skúli Björn Gunnarsson (The Gunnar
Gunnarsson Institute), Ragnheiður Tryggvadóttir (The Writers Union of Iceland), Eirik Bø (Teksttallianse, Pelikanen Forlag), Lene Aareskjold (Tou Scene), Juliana Sokolová (Literárne rezidencie Košice-LRKE), Dominika Moravčíková (LRKE), Pavel Sibyla (Literárne informačné centrum-LIC), Daniel Domorák (LIC)
Predseda medzinárodnej komisie: Skúli Björn Gunnarsson

Poradný hlas pre škandinávske krajiny: Petra Mikulášová (LIC)

Vybrané autorky a autori vycestujú na rezidencie v období od jesene 2022 do jesene 2023. Okrem samotných rezidencií budú projekt EPIC RESIDENCIES tvoriť vzdelávacie podujatia zamerané na podporu literárnej tvorby a budovania literárneho publika v menšinových komunitách. Vznikne tiež publikácia s ukážkami tvorby z rezidencií a odborné odporúčania ohľadom podpory literárnej tvorby prostredníctvom medzinárodných rezidencií. V súčasnosti prebieha otvorená výzva na literárne rezidencie v Košiciach pre autorov a autorky literatúry z Nórska a Islandu. Výsledky výzvy budú zverejnené v priebehu augusta 2022 .

O všetkých aktualitách bude projekt informovať na sociálnych sieťach programu Literárne rezidencie Košice.

Projekt Epic Residencies združuje tri rezidenčné centrá alebo programy: The Gunnar Gunnarsson Institute z Islandu, Tou Scene z Nórska a Literárne rezidencie Košice zo
Slovenska. Okrem vzdelávacích a iných podujatí, projekt vytvorí možnosť pre osem autorov a autoriek pôvodnej alebo prekladovej literatúry zo Slovenska absolvovať literárny rezidenčný pobyt na Islande (4) alebo v Nórsku (4), a osem autorov z Islandu a Nórska dostane možnosť tvoriť počas rezidenčného pobytu na Slovensku.

Projekt Epic Residencies získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Grantov EHP v sume 150 000 € a bol spolufinancovaný v sume 22 000 € z prostriedkov
štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Okrem literárnych rezidencií projekt zastrešuje a organizuje podujatia ako workshopy literatúry a autorské čítania.
Cieľom projektu je budovanie kapacít partnerských organizácií, inkluzívne vzdelávanie, medzikultúrna výmena a budovanie publika. Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk. Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Granty EHP predstavujú príspevok Islandu, Lichtenštajnska a Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe. Majú dva hlavné ciele: znižovanie ekonomických a spoločenských rozdielov v Európe a posilňovanie vzájomných vzťahov medzi prispievateľskými krajinami a 15 krajinami EÚ v strednej a východnej Európe a v Pobaltí. Tri prispievateľské štáty úzko spolupracujú s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP).
#SPOLOCNEzaDOBREnapady #EEAgrants #EPICRESIDENCIES