Poznámky pod čiarou o kritike, cestopise a fantastike

V apríli odštartovala prvá séria diskusií Poznámky pod čiarou s mladými profesionálmi, ktorí sa venujú teórii, literárnej kritike alebo majú iné skúsenosti s rôznymi aspektmi literárneho života. Organizátormi podujatí boli Literárne informačné centrum a Ústav slovenskej literatúry SAV. Prvú debatu s názvom „Najprv napíš knihu, potom kritizuj!“ (klady a zápory recenzentského života v online priestore) viedla Soňa Uriková s Lenkou Macsaliovou. Venovali sa čítaniu v digitálnom priestore (Goodreads, knižné kluby na sieťach), tvorbe užívateľov na internete (fanfikcie, instagramová poézia) a aj samotnej reflexii literatúry na rôznych platformách (blogy, booktube, videorecenzie, bookstagram, recenzie na stránkach časopisov).

Druhá debata s názvom Tatry: pusté a mŕtve je všetko okolo mňa (viedla Lenka Macsaliová s Mariannou Koliovou) bola zameraná na cestopisy – textopisy 19. storočia. V rámci nej Marianna Koliová objasnila možné premeny v chápaní žánru cestopisov nielen v minulosti, ale aj v súčasnosti. Vysvetlila problematiku vybraných dokumentárnych cestopisov od ich vzťahov reálnosti a fiktívnosti, estetiky a ideológie až po otázku recepcie krajiny. Taktiež sa rozoberala aj reflexia textopisov, pre koho boli určené v dobe ich vzniku, či sa rátalo s nejakým modelovým čitateľom, ale aj to, ako ich vnímajú a interpretujú študenti literatúry.

O slovenskej fantastike, jej hrdinoch, antihrdinoch, ale aj jej aktuálnej reflexii bola tretia diskusia Poznámok pod čiarou s Jurajom Búrym (Ako čítať slovenskú fantastiku?). Hovorilo sa nielen o rôznych podobách hrdinstva, poľudšťovaní „záporákov“ či o novom type hrdinu – hráča, ale aj o Búryho reflexii domácej fantastickej literatúry nielen v písanej podobe, ale hlavne vo videoformáte (pozitíva a negatíva videorecenzistiky, príprava videí a následné reakcie autorov a divákov na ne).

Okrem spomenutých troch debát sa po uzávierke tohto čísla KR uskutočnila aj posledná časť Poznámok pod čiarou s názvom Literatúra na život a na smrť (moderoval Viliam Nádaskay, hosťom bol Daniel Domorák) o existenciálnej próze v slovenskej literatúre.

  • Poznámky pod čiarou o kritike, cestopise a fantastike - 0
  • Poznámky pod čiarou o kritike, cestopise a fantastike - 1
  • Poznámky pod čiarou o kritike, cestopise a fantastike - 2