Nedávno sa na pultoch slovenských

kníhkupectiev objavila útla sivobiela

knižočka pripomínajúca zápisník (Jana

Beňová: Dnes, Art forum 2010). Ide

o súbor textov spisovateľky, novinárky

a predovšetkým veľmi všímavej pozorovateľky

viac či menej závažných

udalostí nášho sveta Jany Beňovej.

Texty boli publikované v denníku Sme

v rozpätí piatich rokov (2006 – 2010)

v rubrike Dnes píše...

Autorka blúdi uličkami nášho hlavného

mesta a vyjadruje svoje názory

na udalosti a ľudí okolo nás. Niekedy

vo svojich úvahách spomenie zážitky

zo svojho detstva, ktoré šikovne skĺbi

s problémami súčasného sveta. Nezaprie

v sebe investigatívnu novinárku

a zahŕňa kritikou nielen štát, či

políciu, ale i ľudí, ktorí nechcú a nevidia

bezprávie okolo nás a správajú sa

často bezohľadne, sebecky. Beňová

svoje všestranné (pozorovacie) schopnosti

dokazuje tým, že spomína nielen

témy dotýkajúce sa našej histórie

(Rodáci alebo návrat matriošky), ale

tiež zaujímavosti zo svojich zahraničných

ciest (Lisabon: nasledujú krátke

záblesky). Reaguje na veci, o ktorých

sa väčšina z nás baví len v kruhu svojich

priateľov. Ona ich však píše verejne

a úprimne. Hneď v kratučkom úvode

autorka komentuje jednu zo svojich

vlastností: „Neviem vydržať – a ak

zaregistrujem v meste, novinách,

MHD, na ulici, v krčme, na letisku či

v čakárni u zubára niečo poburujúce,

smiešne či krásne, niečo, čo obstojí

samo o sebe – chcem o tom hovoriť.“

Takáto je Jana Beňová a presne takáto

je aj kniha Dnes.

Jana Kopčova