Pozvanie do Knižného raja

Knižný raj je názov pilotného projektu piatich slovenských a dvoch českých knižných vydavateľstiev, ktorý na Slovensku odštartoval 1. novembra. Jeho cieľom je priblížiť sa čo najviac čitateľom, priniesť im pestrú ponuku zaujímavých kníh prostredníctvom špeciálneho katalógu priamo domov, do ich bytových schránok.

Knižný raj je zaujímavý z viacerých hľadísk. Prvý raz na Slovensku na takejto úrovni kooperujú de facto konkurenčné vydavateľstvá. Zároveň predstavuje unikátnu spoluprácu vo vzťahu kníhkupec - vydavateľ. Do projektu Knižný raj sa zapojili vydavateľstvá Ikar, Noxi, Fragment, Belimex, Spektrum grafik, Domino a Knižní klub a takmer päťdesiat kníhkupectiev v celej Slovenskej republike. Katalóg Knižný raj vychádza v náklade 800 tisíc výtlačkov a bude distribuovaný do všetkých domácností v tých mestách, ktorých kníhkupectvá na projekte spolupracujú. V katalógu je zastúpené široké spektrum knižných titulov najrôznejších žánrov pre dospelých, deti a mládež uvedených vydavateľstiev, vrátane českých titulov s dôrazom na knižné novinky. Nákup kníh z katalógu Knižný raj môžu záujemcovia realizovať vo vybraných kníhkupectvách (adresár je uverejnený v katalógu), pričom pri jednorazovom nákupe kníh nad určitú sumu má každý zákazník nárok na výber darčeka.

 Knižný raj má svoju internetovú stránku www.kniznyraj.sk Záujemca tam nájde ponuku titulov, darčekov, ako aj zoznam zapojených kníhkupectiev.

-r-