Pozvanie do Prahy na seminár Otvorené okná poézie Laca Novomeského

Slovenský inštitút v Prahe a Literárne informačné centrum usporiadajú odborný seminár Otvorené okná poézie k 100. výročiu narodenia slovenského básnika Laca Novomeského dňa 20. októbra 2004 od 10.00 hod. v priestoroch Slovenského inštitútu v Prahe, Jilská ul. 16, Praha 1.

Program odborného seminára:

  1. Otvorenie - riaditeľka Slovenského inštitútu Ľubica Krénová
  2. Úvodné slovo - riaditeľ Literárneho informačného centra Alexander Halvoník
  3. Prof. PhDr. Ján Zambor, CSc.: Poézia ako ústretové slovo (O poetike Novomeského Nedele a Romboidu, o zbierke Stamodtiaľ a iné a o cykle Dom, kde žijem)
  4. Doc. PhDr. Martin Kučera, CSc.: Ladislav Novomeský: Dialektika poesie a života (Pokus o hermeneutickou interpretaci pozdní tvorby)
  5. Doc. PhDr. Mária Bátorová, CSc.: Stratený refrén našej rozrušenej drámy (Poézia Laca Novomeského v rokoch druhej svetovej vojny)
  6. PhDr. Zdeněk Eis, CSc.: Vzpomínky na Laca Novomeského
  7. PhDr. Peter Valček, PhD.: Novomeského Nelúčenie (Občianska vízia a básnické gesto)

Na odborný seminár nadviaže umelecký program pod názvom Z nedele a iných dní, komponované pásmo z poézie a korešpondencie Laca Novomeského v podaní popredných slovenských a českých umelcov: Márie Kráľovičovej, Jany Štěpánkovej, Jiřího Langmajera, Richarda Stankeho a Romana Pomajba.
Scenár umeleckého programu: Radoslav Matejov. Začiatok o 16.00 hod.