organizátori 

 

Pozývame Vás na literárno-diskusné predpoludnie s názvom

VYZLIEKAM SA Z ČASU

dňa 24. 11. 2011 o 10.00 hod

  do Krajskej knižnice v Žiline, A. Bernoláka 47, Žilina

- pásmo poézie z netradičnej zbierky Kataríny Mikolášovej s interpretáciami Vlasty Krajčovej 

- diskusia o poézii, interpretácii poézie, literatúre, literárnej kritike

- Literárne informačné centrum, Knižná revue - význam a dosah na mladých čitateľov

Recituje a moderuje: Lucia Michaláková

 

Hostia:

Vlasta Krajčová

Radoslav Matejov

Katarína Mikolášová

Mgr. Vlasta Krajčová

vyštudovala anglický jazyk a literatúru a francúzsky jazyk a literatúru na FHVUMB v Banskej Bystrici.

Momentálne sa živí ako lektorka a prekladateľka v slobodnom povolaní a občas sa venuje aj literárnej kritike.

Publikovala v Knižnej Revue, Slovenských národných novinách a regionálnej tlači, je autorkou interpretácií v zbierke Vyzliekam sa z času.

 

PhDr. Radoslav Matejov

intenzívne číta od 20 rokov, keď dôvernejšie spoznal poéziu – dovtedy sa venoval iným aktivitám, hoci čítať už vedel. Pôsobil na vysokej škole, kde otravoval študentov prednáškami z teórie literatúry a vyučoval aj kreatívne písanie. Momentálne je šéfredaktorom Knižnej revue.

Napísal zbierku Jednosmerný spánok, zostavil výber z tvorby Miroslava Válka a Laca Novomeského. Píše literárne kritiky.

 

Katarína Mikolášová

sa vo voľnom čase venuje písaniu poézie a tvorbe pre deti.

Doteraz napísala zbierky básní Cez oči k tebe vchádzam, Snívanie spod kože, Tanec borovice, Vyzliekam sa z času. a štyri knižky pre deti. Jej verše vyšli aj v poľskom preklade v zborníku slovenských a poľských autorov Bez hraníc- Bez granic. 

 Srdečne pozývame študentov stredných škôl, ale aj všetkých ostatných priaznivcov literatúry!