Pozvanie na veľtrh

Literárne informačné centrum pozýva na 52. Medzinárodný knižný veľtrh vo Frankfurte nad Mohanom, ktorý sa uskutoční 18. - 23. októbra 2000. Čestným hosťom veľtrhu bude v tomto roku Poľsko. V národnej expozícií Slovenskej republike v hale 9.2 (číslo stánku H 927), organizovanej LIC bude na ploche 60 m2 vystavovať produkciu svojich kníh 38 slovenských vydavateľstiev a tlačiarní. V slovenskom národnom stánku sa budú organizovať aj sprievodné akcie za účasti domácich i zahraničných vydavateľov.

Bližšie informácie o veľtrhu nájdete na www.frankfurt-book-fair.com