Literárne informačné centrum si Vás dovoľuje pozvať na prezentáciu 2. zväzku edície Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov SLOVENSKO OČAMI CUDZINCOV dňa 11. októbra 2000 o 10.00 hod. v Českom centre (Nám. SNP 12, Bratislava)
Knihu a novú koncepciu edície predstaví editor PhDr. Pavel Dvořák.