Pozvánka na tlačovú besedu ku 150. výročiu narodenia Martina Kukučína
Doľujeme si Vás pozvať
 
na tlačovú besedu Literárneho informačného centra,
 
ktorá sa uskutoční 29. apríla 2010 o 10:00
Klube spisovateľov, Laurinská 2, Bratislava.
 

Témou tlačovej besedy je 150. výročie narodenia

Martina Kukučína a aktivity v kukučínovskom roku (výročie UNESCO).

Úvodné slovo Alexander Halvoník, riaditeľ LIC

Osobnosť Martina Kukučína predstaví Ondrej Sliacky

O aktivitách LIC informuje Dana Podracká

 

Zástupcom médií na tlačovej besede budú poskytnuté informácie o konferenciách a seminároch,

organizovaných za spoluúčasti LIC, ako aj atraktívna brožúra o živote a diele Martina Kukučína.

Ďalšie informácie o M. Kukučínovi a pripravovaných podujatiach na www.litcentrum.sk/kukucin

 

Pozvánka na tlačovku